ESCI

Lettura dialettale di:

GIANFRANCO MANENTI

 

 

 

Casella di testo: In invrn in dal cantn Gigi patna, in estd gelati a tt and.
Car al m upim, t fat par dla m gient, am rstn dum i vedrin , menumal almen quj l.

 

 

 

 

                                                                         ►

Casella di testo: -

 

◄ ESCI