ESCI

Lettura dialettale di:

GIANFRANCO MANENTI

 

 

 

 

Casella di testo: Al centdadt? Qund un fiulin as faiva mal fra dal finestrin al faslt binch. Ricam in dla bursta cun un gutin ad prufm.
As sentiva cant i lavandr, lav e sciaqu, faslt in di tir ad fil a sg. 
Al faslt... l' h ciap al s pst qul ad carta, un sufi al n e via.
 

 

 

 

 

                                                                        

 

◄ ESCI